• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Ruszyła przebudowa DW 415 w Gwoździcach

Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej

nr 415 w Gwoździcach 

 

Wartość inwestycji: 10,9 mln zł

Termin podpisania umowy: 28.04.2023 r.

Termin rozpoczęcia prac: 15.05.2023 r.

Zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 415 na tym odcinku na czas realizacji inwestycji.

 

Termin zakończenia – 28.10.2023 r.

Wykonawca: Bud-Bau Opole Sp. z o.o.

 

Zakres planowanych prac

 • Kompleksowa przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku 350 m:
  • rozebranie wszystkich warstw konstrukcji nawierzchni,                                          
  • wykonanie nowej konstrukcji, uwzględniając pełną stabilizację i odwodnienie podłoża gruntowego - obciążenie 115 kN/oś i klasa techniczna G,
 • wykonanie bitumicznej ścieżki pieszo – rowerowej,
 • budowa przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem oraz doświetlenie przystanku autobusowego.
 • rozbiórka przepustów drogowych oraz budowa nowego w km 8+7100 i likwidacji przepustu w km 8+900,
 • budowa murów oporowych,
 • kompleksowa przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujących sieci tj.: wodociągowej, sanitarnej, teletechnicznej i energetycznej.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie