• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

SPRZĘT I MATERIAŁY DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI


 

SPRZĘT  I MATERIAŁY  DO ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ


 

W wyniku prowadzonych postępowań przetargowych na usługi sprzętowo-transportowe w zakresie zimowego utrzymania dróg tut. Zarząd będzie miał w dyspozycji 35 szt. pługo-posypywarek, 26 szt.pługów lemieszowych oraz niezbędną ilość sprzętu pomocniczego tj, ładowarek, równiarek i spycharek.

W celu bieżącego monitorowania pracy sprzętu na drodze wszystkie samochody przeznaczone pod pługo-posypywarki wyposażone zostaną w urządzenia monitorujące pracę sprzętu GPS.


 

Do usuwania i łagodzenia skutków śliskości zimowej przewidziano stosowanie dwóch metod:

- przy użyciu środków chemicznych (solą drogową, solanką),

- przy użyciu materiałów uszorstniających (mieszanką piasku i soli).

Dobór materiałów do usuwania śliskości będzie zależny od panujących warunków pogodowych.

Do realizacji zimowego utrzymania dróg zaplanowano następujące ilości materiałów do zwalczania śliskości :

- sól        – 6 000 Mg

- piasek  – 8 500 Mg

×

Wyszukaj w serwisie