• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
 • BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Przebudowa mostu w Łubnianach - zakończona!

                                                              

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 461

w Łubnianach

 

 

Wartość zamówienia: 6,49 mln zł

Dofinansowanie z subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 3 mln zł

 

Termin rozpoczęcia prac: czerwiec 2022 r.

Wykonawca: Bud-Bau Opole Sp. z o.o.

 

Wykonany zakres prac:

 

 • Rozebranie i budowa nowego mostu.

Podstawowe parametry obiektu:

 • rozpiętość 5,97 m,
 • długość mostu (ustroju nośnego) 6,15 m,
 • długość całkowita mostu wzdłuż niwelety 25,74 m,
 • szerokość jezdni - 8,0 m,
 • szerokość ścieżki pieszo-rowerowej - 3,0 m.
 • Reprofilacja i umocnienie skarp.
 • Rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi oraz fragmentu ul. Leśnej.
 • Budowa nowej nawierzchni drogi (330 m) o szerokości 7 m.
 • Budowa chodnika (160 m), ciągu pieszo-rowerowego (300 m) oraz zjazdów – 14 szt.
 • Wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.
 • Zabezpieczenie oraz przebudowa urządzeń zewnętrznej infrastruktury technicznej: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazowych oraz kanalizacji ogólnospławnej.
 • Budowa kanalizacji deszczowej.

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie