• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Umowa na przebudowę Chróścice-Stare Siołkowice

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Chróścice-Stare Siołkowice

 

Polski Ład.jpeg

 

Wartość inwestycji: 4.848.000 zł, 

w tym:

 • dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych4.040.000 zł      
 • środki własne Samorządu Województwa Opolskiego: 808.000 zł

 

Termin zakończenia robót: do 6 miesięcy.

Wykonawca: LARIX Sp. z o.o. Lubliniec 

 

 

Zakres planowanych prac:

Inwestycja obejmuje przebudowę dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 457 o łącznej długości 1,9 km, do klasy technicznej drogi G, oraz wzmocnienie do przenoszenia obciążeń nawierzchni do 115 kN/oś.

Zadanie obejmuje wykonanie robót na odcinkach:

 

a) W terenie niezabudowanym o długości 1,73 km (Chróścice-Stare Siołkowice) w zakresie:

 • pełna wymiana nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni,
 • poszerzenie jezdni do 7,0 m,
 • likwidacja przełomów, miejscowe wzmocnienie konstrukcji drogowej,
 • przebudowa zatoki postojowej,  
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych,  
 • odcinkowe odtworzenie rowów odwadniających,  
 • budowa kanału technologicznego i regulacja urządzeń obcych,
 • odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.

      b) W terenie zabudowanym o długości 0,17 km (rejon ronda w Starych Siołkowicach) w zakresie:

 • pełna wymiana nawierzchni na całej szerokości jezdni,
 • odcinkowa wymiana okrawężnikowania jezdni,
 • przebrukowanie istniejących powierzchni granitowych najazdowych i ścieków przykrawężnikowych,
 • regulacja urządzeń obcych,
 • odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.

 

×

Wyszukaj w serwisie