• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej

IP.Zal_6-zestawienie_znaków.jpeg

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Opolu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii, przy ul. Oleskiej 127 w Opolu.”

Nr projektu: RPOP.12.02.01-16-0002/22

 

Program operacyjny
RPOP.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

Oś priorytetowa
RPOP.12.00.00. Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim

Działanie
RPOP.12.02.00. Efektywność energetyczna w ramach REACT-EU

Poddziałanie
RPOP.12.02.01. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU

 

Okres realizacji projektu od 2022-03-31 do 2023-10-30

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 164 074,76 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA:  5 164 074,76 PLN

 

CEL PROJEKTU: osiągnięcie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w wyniku wybudowania jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz poprawa efektywności energetycznej przez zmodernizowanie pod kątem energetycznym budynku użyteczności publicznej.

×

Wyszukaj w serwisie