• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Umowa na rozbudowę DW 901 Zawadzkie – Żędowice

 

Podpisaliśmy 21.11.2022r. umowę

na rozbudowę drogi wojewódzkiej 901  na odcinku Zawadzkie – Żędowice

 

Polski Ład.jpeg

 

Wartość inwestycji: 35 532 904,61 PLN brutto, w tym:

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - 30 000 000,00 PLN                      

 • środki własne Województwa: 5 532 904,61 PLN

 

Termin podpisania umowy: 21 listopada 2022 r.

Termin zakończenia robót: grudzień 2023

 

Wykonawca: REMOST Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Oleśnie

 

Zakres planowanych prac:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie - Żędowice o długości 3,183 km, klasa drogi G, obciążenie nawierzchni 115kN/oś.

Planowany zakres robót obejmuje:

 • wykonanie nowej nawierzchni drogi o szerokości 7 m,
 • budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości około 3 km,
 • budowa chodnika o długości około 2 km oraz poboczy,
 • przebudowa zatoki autobusowej i miejsc parkingowych,
 • przełożenie istniejącej nawierzchni ul. Strzeleckiej z kostki granitowej,
 • budowa przepustów,
 • przebudowa istniejących skrzyżowań - 9 szt.,
 • przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami,
 • przebudowa i zabezpieczenie urządzeń systemu odwodnienia (renowacja i odbudowa przydrożnych rowów, budowa kanalizacji deszczowej, przepustów),
 • przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury: wodociągowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej gazowej (w tym regulacja wysokościowa urządzeń),
 • budowa oświetlenia drogowego, stacji monitoringu drogi, masztu wyświetlacza prędkości,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

  

 

 

×

Wyszukaj w serwisie