• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
 • BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Przebudowa DW 414 oraz DW 429 w gminie Prószków

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej 414 na odcinku Prószków – Przysiecz.

Duża inwestycja, dzięki której powstanie prawie 2,4 km całkiem nowej nawierzchni drogi wraz z całą infrastrukturą.

 • Powstają ścieżki pieszo-rowerowe, przebudowywane są zjazdy, skrzyżowana, obiekty mostowe. W tej chwili trwają intensywne prace między innymi przy rozbudowie ronda w Prószkowie. 
 • Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2023.

Jednocześnie kontynuujemy rozbudowę drogi wojewódzkiej 429 od Prószkowa do drogi krajowej 45.

 • Wykonane zostanie ponad 4 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem, powstanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa, przebudowane zostaną chodniki, a to wszystko po to, żeby podnieść komfort i bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. 
 • Wartość inwestycji to 21,5 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na lipiec 2023.

 

Szczegóły obu inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową z wizyty na budowie przedstawiamy poniżej.

 

 

 

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 429 od miejscowości Prószków do DK 45

 

Wartość inwestycji: 21,5 mln zł

Termin podpisania umowy: 5 października 2022 r.

Termin zakończenia robót: lipiec 2023

Wykonawca: DROG-BUD Sp. z o.o

 

Zakres planowanych prac:

 • Wykonanie  4,08 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem o szerokości 7,00 m.
 • Budowa bitumicznej ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszych - około 4 km.
 • Przebudowa i budowa chodników z kostki betonowej na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych.
 • Budowa wyspy spowalniającej ruch (1 szt.)
 • Przebudowa skrzyżowań z  drogami podporządkowanymi (3 szt.)
 • Przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych (69 szt.)
 • Budowa oświetlenia drogowego.
 • Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich do klasy nośności A.
 • Odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę kanalizacji deszczowej – w miejscach tego wymagających, budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, renowacja i odbudowa rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych.
 • Dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
 • Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu.

 

 

Przebudowa DW 414 na odcinku Prószków – Przysiecz

 

Wartość zamówienia: 17 mln zł

(zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach RPO WO 2014-2020)

Data zawarcia umowy: 30.12.2021

Termin zakończenia prac: maj 2023

Wykonawca: DROG BUD Częstochowa

 

Ogólny zakres prac budowlanych:

 • nowa konstrukcja drogi na długości 2,36 km,
 • budowa ronda,
 • budowę ścieżki pieszo – rowerowej o długości 1,6 km,
 • przebudowę 3 obiektów mostowych,
 • przebudowę zjazdów70 sztuk,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi3 szt.,
 • budowę przejść dla pieszych wraz z płytami integracyjnymi7 szt.,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia,
 • budowę wysp spowalniających ruch,
 • przebudowę sieci kolidujących z budową drogi.

Poziom zaawansowania prac:

DW 429 (ul. Daszyńskiego): od ronda do hotelu Arkas:

 • Ułożone zostały wszystkie warstwy bitumiczne za wyjątkiem ostatniej warstwy ścieralnej.
 • Wykonany został chodnik lewostronny z kostki betonowej  i prawostronna ścieżka pieszo-rowerowa bitumiczna bez warstwy ścieralnej.
 • Wykonana została cała kanalizacja deszczowa.
 • Zrealizowane zostały wszystkie roboty teletechniczne, elektroenergetyczne wraz z zamontowaniem lamp.
 • Pozostaje do zrobienia pełna konstrukcja drogi i chodników w obrębie ronda tj.na długości 50 m.

 

DW 414 Prószków - Przysiecz:

 • Aktualnie trwają prace na prawym pasie jezdni (rozebrana nawierzchnia bitumiczna) od początku zakresu robót tj. od strony Opola do ul. Stawowej, na którym wykonywany jest ostatni odcinek kanalizacji deszczowej w kierunku ronda.
 • Na połowie ronda/strona prawa przekładane są podziemne media.
 • Na odcinku od ul. Stawowej - do wiaduktu autostrady wykonana jest pełna konstrukcja jedni bez ostatniej warstwy ścieralnej.
 • Na odcinku od ul. Stawowej do końca zakresu robót wykonana jest prawostronnie ścieżka pieszo-rowerowa oraz chodnik o nawierzchni bitumicznej (bez ostatniej warstwy) oraz lewostronnie chodnik z kostki brukowej do ul. Partyzanckiej  
 • Na odcinku od ul. Stawowej do Przysieczy wykonane są wszystkie elementy kanalizacji deszczowej, a także przepusty P1-P4.
 • Od wiaduktu nad A4 w kierunku Przysieczy ułożona jest prawostronnie pełna konstrukcja jezdni bez ostatniej warstwy bitumicznej, trwają w tej chwili prace na stronie lewej  
 • Trwają prace związane z wykonywaniem warstw bitumicznych na skrzyżowaniu DW 414 z ul. Partyzancką
 • Trwa umacnianie wlotów i wylotów przepustów drogowych, odtwarzanie rowów odwadniających, utwardzanie poboczy.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie