• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Spotkanie na budowie - DW 416 Kietrz

17 sierpnia odbyło się spotkanie na budowie jednej z naszych największych inwestycji.

W spotkaniu uczestniczył Marszałek Andrzej Buła, Członek Zarządu Województwa Opolskiego Szymona Ogłaza, Wykonawca (firma DROG-BUD Częstochowa), przedstawicie władz Gminy Kietrz, a także przedstawienie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Kietrz do granicy województwa”

 

 • Termin zakończenia:                                        28.04.2023 r.     

 • Wartość zadania:                                               31,75 mln zł

 • Długość przebudowywanego odcinka:          4,17 km

 

Stan realizacji robót:

 

 • Roboty drogowe - na odcinku pozamiejskim wykonano konstrukcję do warstwy wiążącej włącznie. Od 22 sierpnia 2022 r. planuje się układanie warstwy ścieralnej.
 • W najbliższych dniach  rozpoczną się roboty  drogowe na odcinku zabudowanym – odcinek o długości 300 m (od kościoła w kierunku Biedronki).
 • Wodociąg - przebudowany jest na większości odcinka – zaawansowanie wynosi 85 %. Do końca sierpnia będzie zakończony w 100 %.
 • Gazociąg - zakres ZDW jest zrealizowany w 70 % (odcinek od początku zabudowań do zatoki autobusowej) tj. na odcinku 950 m. Pozostaje do wykonania około 300 m. Dodatkowo trwają prace z gazociągiem na długości 900 m, którego zły stan został stwierdzony podczas robót ziemnych 
 • Branża elektroenergetyczna - większość słupów została ustawiona, a linie są przepięte. Pozostają do wykonania jedynie słupy w rejonie ronda. Zaawansowanie robót branży elektroenergetycznej  wynosi 90%.
 • Branża teletechniczna -  wszystkie słupy są ustawione, pozostaje przełożenie linii napowietrznej na ustawione słupy, oraz roboty  dotyczące kabli ziemnych w rejonie sklepu Biedronka. Zaawansowanie robót branży teletechnicznej wynosi 75 %.
 • Kanalizacja deszczowa - wykonany został kanał deszczowy na odcinku od sklepu Biedronka do rejonu Kościoła tj. około 800 m. Rozpoczyna się budowa kanalizacji deszczowej na pozostałym odcinku - od kościoła do końca  Kietrza, w kierunku Raciborza – odcinek około 650 m. Zaawansowanie robót branży kanalizacyjnej wynosi 55%.
 • Kanalizacja sanitarna - realizowana przez Gminę Kietrz. Kanał sanitarny wraz z przyłączami wykonany jest na długości około 800 m. Pozostał do wykonania odcinek około 1,0 km. W trakcie realizacji są 2 przepompownie z 6 szt. ujętych w projekcie.

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania:

 
 

×

Wyszukaj w serwisie