• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Umowa na rozbudowę 8,5 km dróg wojewódzkich podpisana!

Rozbudowa drogi wojewódzkiej  429 w Polskiej Nowej Wsi

i drogi wojewódzkiej 435 od Wawelna do DK 46

 

Data/miejsce podpisanie umowy:

23.06.2022 godz. 11.00 / Sala Orła Białego

 

 

Wartość inwestycji: 42,7 mln zł

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Termin podpisania umowy: 23 czerwca 2022 r.

Termin zakończenia robót: lipiec 2025 r.

 

Wykonawca: PHU LARIX Sp. z o.o. z Lublińca

 

Zakres planowanych prac – zadanie podzielone na dwa etapy:

 

Etap I

Rozbudowa DW 435 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łączącą oraz DW 429 od Wawelna do Polskiej Nowej Wsi

 

Zakres planowanych prac:

 • wykonanie 3,2 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem o szerokości 7,00 m,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi (3 szt.),
 • budowa i przebudowa chodników o szerokości 2,00 m na długości około 550 m,
 • budowa zjazdów publicznych i indywidualnych (128 szt.)
 • budowa poboczy o szerokości 1,25 m,
 • przebudowa zatoki autobusowej (1 szt.),
 • kompleksowa przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa kanału technologicznego.

 

Etap II

Rozbudowa DW 429 w Polskiej Nowej Wsi i DW 435 od Wawelna do DK 46 - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Zakres planowanych prac:

 • wykonanie 5,3 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem o szerokości 7,00 m,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
 • budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Wawelno – Prądy o długości 3 km
 • wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 3m wraz z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej w Polskiej Nowej Wsi (od skrzyżowania z ul Siedliskową do skrzyżowania z ul. Kościelną) o długości 790 m,
 • budowa zjazdów publicznych i indywidualnych (88 szt.)
 • budowa poboczy o szerokości 1,25 m,
 • na obiekcie mostowym nad autostradą A4 wymiana warstwy ścieralnej,
 • wykonacie poszerzenia nasypu na dojazdach do obiektu zlokalizowanego nad autostradą A4,
 • przebudowa peronów przystankowych (2 szt.),
 • budowa kanału technologicznego,
 • przebudowa i budowa przepustów pod drogą (2 szt.).

 

W sumie inwestycja dotyczy rozbudowy 8,5 km dróg wojewódzkich.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie