• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
 • BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Umowa na przebudowę mostu podpisana!

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 461

w Łubnianach

 

Data/miejsce podpisania umowy:     

14.06.2022 godz. 10.00 / Siedziba ZDW Opole

 

 

Wartość zamówienia: 6,49 mln zł

Termin rozpoczęcia prac:  czerwiec / lipiec 2022 r.

Wykonawca: Bud-Bau Opole

 

Planowany zakres prac:

 • rozebranie i budowa nowego mostu,

Podstawowe parametry obiektu:

 • rozpiętość 5,97 m,
 • długość mostu (ustroju nośnego) 6,15 m,
 • długość całkowita mostu wzdłuż niwelety 25,74 m,
 • szerokość jezdni - 8,0 m,

 

 • szerokość ścieżki pieszo-rowerowej - 3,0 m.
 • reprofilacja i umocnienie skarp,
 • rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi oraz fragmentu ul. Leśnej,
 • budowa nowej nawierzchni drogi (330 m) o szerokości 7 m,
 • budowa chodnika (160 m), ciągu pieszo-rowerowego (300 m) oraz zjazdów – 14 szt.,
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
 • zabezpieczenie oraz przebudowa urządzeń zewnętrznej infrastruktury technicznej: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazowych oraz kanalizacji ogólnospławnej.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie