• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Kolejna umowa podpisana - DW 408 Ortowice

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 408 Ortowice

 

Wartość inwestycji: 10,8 mln zł

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin podpisania umowy: 10 maja 2022 r.

Termin zakończenia robót: maj 2023 r.

Wykonawca: Remost Sp. z o.o. Sp. kom.

 

 

Zakres planowanych prac:

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy DW 408 w oparciu o dokumentację projektową wraz z decyzję ZRID oraz częściowo również w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającym najpierw na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie wykonaniu robót budowlanych na jej podstawie.

 

Całkowita długość przebudowanej drogi wynosi 2,10 km

 

Zakres inwestycji - I odcinek:

 • Wykonanie 1,1 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami niższych kategorii (3 szt.),
 • budowa wysp spowalniających ruch – (2 szt.),
 • budowa zatok autobusowych (2 szt.) i zatoki postojowej (1 szt.),
 • przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych (25 szt.),
 • budowa chodnika -  0,3 km,
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego – 0,6 km,
 • budowa przejść dla pieszych (3 szt.),
 • przebudowa kolidujących odcinków istniejącej infrastruktury technicznej (sieci energetycznej, teletechnicznej)
 • wykonanie oznakowania pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Zakres inwestycji - II odcinek:

 • Wykonanie 1,0 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem,
 • przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • odwodnienie drogi oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
 • budowa elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowa i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej (w tym budowa kanału technologicznego).

 

ortowice3.jpeg

 

 

 

W kwietniu 2022 roku została popisana umowa na Rozbudowę DW 408 Kędzierzyn - Koźle – Brzeźce – kwota inwestycji 11,26 mln zł, powstanie 1,5 km nowej nawierzchni.

Kwiecień 2022 – podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania -  Rozbudowa układu komunikacji drogowej Ronda Milenijnego w Kędzierzynie – Koźlu, która uwzględniać będzie rozbudowę dróg dojazdowych, w tym DW 408.

 

Kontynuacja inwestycji zrealizowanej w 2017 roku - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle. Przebudowano wtedy 2,2 km drogi, kwota inwestycji  7,6 mln zł.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie