• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Umowa na rozbudową ronda Milenijnego

Rozbudowa układu komunikacji drogowej Ronda Milenijnego

w Kędzierzynie – Koźlu

 

Wartość opracowania: 200 tys. zł

Termin zakończenia prac projektowych: maj 2023 r.

 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARCUS 2 Hoszowski Tadeusz z siedzibą w Katowicach

 

Przedmiot opracowania:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozwiązań projektowych istniejącego układu komunikacyjnego - Rozbudowa Ronda Milenijnego zlokalizowanego w  pasie drogi krajowej DK 40 wraz z:  

 • rozbudową dróg dojazdowych (DW 408, droga gminna),
 • przebudową obiektu mostowego nad rzeką Kłodnica w ciągu ulicy Stanisława Wyspiańskiego,
 • ewentualną przebudową ronda im. Księdza Jana Opieli w ciągu DW 408.

Cel zamierzenia:

Docelowym założeniem inwestycji jest poprawa warunków ruchowych układu komunikacyjnego w obrębie Ronda Milenijnego, co przyczyni się do znaczącego usprawnienia dojazdu do strefy przemysłowej Kędzierzyna – Koźla.

Projektowana rozbudowa w każdym wariancie ma na celu polepszenie warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa w obszarze skrzyżowania drogi krajowej DK 40 z drogami innych kategorii poprzez zwiększenie przepustowości na rozbudowanym skrzyżowaniu w/w dróg, a co za tym idzie polepszenia płynności ruchu.

Rondo Milenijne znajduje się na obwodnicy miasta Kędzierzyna-Koźla i łączy drogi DK 40, DW 408 oraz drogi gminne. Jest to newralgiczne miejsce - wąskie gardło komunikacyjne w Kędzierzynie-Koźlu, w którym ze względu na bardzo duży ruch samochodowy notorycznie tworzą się zatory komunikacyjne.

Droga krajowa nr 40 prowadzi od Pyskowic, aż do granicy z Czechami w Głuchołazach.
W Kędzierzynie-Koźlu droga ta służy mieszkańcom jako obwodnica miasta, nie spełnia jednak swojej roli ze względu na zatory drogowe, które powstają na Rondzie Milenijnym.

 

Zakres koncepcji:

 1. Prace geodezyjne: mapa do celów projektowych.
 2. Prace projektowe:

Koncepcja obejmuje cztery warianty rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego Ronda Milenijnego w tym wykonanie analiz, pomiarów i badań:

 • Charakterystyka istniejącego ruchu - analiza ruchu i przepustowości skrzyżowania, w tym ocena efektywności funkcjonowania skrzyżowania drogi krajowej DK 40 z drogą wojewódzką DW 408 i drogą gminną, określenie miar warunków ruchu drogowego i poziomu swobody ruchu na skrzyżowaniu,
 • pomiar natężenia ruchu na skrzyżowaniu oraz pomiar prędkości pojazdów,
 • prognoza ruchu dla każdego wariantu skrzyżowania,
 • analiza ruchu oraz obliczenie przepustowości i stopnia swobody dla każdego wariantu skrzyżowania,
 • analiza środowiskowa w zakresie akustyki oraz przyrody,
 • koncepcja dla przebudowy obiektu mostowego nad rzeką Kłodnicą,
 • dokumentacja hydrologiczno-hydrauliczna,
 • Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych,
 • projekt docelowej organizacji ruchu,
 • analiza kosztowa wariantów w formie zestawienia kosztów realizacji oraz kosztów utrzymania dla poszczególnych wariantów inwestycji w tym szacunkowe koszty pozyskania terenów pod inwestycję.

 

Rondo Milenijne 2.1.jpeg

 

 

×

Wyszukaj w serwisie