• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Trwają prace na DW 416 w Kietrzu

logotyp_0.jpeg

 

Prace na DW 416 w Kietrzu trwają - budowa drogi w mieście wymaga koordynacji między drogowcami a projektantami, wykonawcą i specjalistami od sieci, stąd realizowane są rady budowy.

Jedna z rad budowy miała miejsce 23.03.2022 r. - przedstawiamy fotorelację z rady budowy oraz z samej inwestycji.

W tej chwili trwają prace ziemnie, budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, która znajduje się na przebudowywanym odcinku drogi.

 

Koszty inwestycji: 31 355 487,16

 

 • Przebudowa DW 416 w miejscowości Kietrz (do granicy województwa)

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu: 27 746 976,69 (Dofinansowanie EFRR: 23 584 930,18)

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu

Inwestor: Gmina Kietrz: 3 608 511,47

 

Wykonawca: DROG-BUD Częstochowa

 

Zakres planowanych prac:

       Dla Zadania nr 1: Rozbudowa DW nr 416 w m. Kietrz do granicy województwa (ok 4,2 km)

 • budowę nowej konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej
 • przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi w tym budowa ronda z ul. Długą i ul. Traugutta,
 • przebudowę sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego
 • budowę chodników na odcinku zabudowy, przebudowę zatok autobusowych oraz
 • budowę zatoki postojowej,
 • przebudowę 3 przepustów pod koroną drogi do klasy nośności A,
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych wraz z przepustami pod zjazdami,
 • budowę murów oporowych,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
 • dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne (płyty integracyjne),
 • przebudowa urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową (sieć gazowa, wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, w tym oświetlenie),
 • urządzenie zieleni w tym wycinka drzew i krzewów znajdujących,
 • budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (znaki pionowe, poziome, UBR),

 

        Dla Zadania nr 2:

        Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu

        Zakres zadania:

 • budowa rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowę rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej,
 • zabudowa studni przelotowych, rewizyjnych, połączeniowych, kaskadowych i rozprężnych,
 • wykonanie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem,
 • wykonanie przyłączy zakończone studzienkami na działkach odbiorców,

 

 

×

Wyszukaj w serwisie