• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Umowy na dwie nowe inwestycje podpisane!

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 Ściborowice-Kórnica

 

     Planowany czas realizacji:

 • Podpisanie umowy z Wykonawcą                   10 lutego 2022 r.
 • Zakończenie prac:                                                     maj 2023

 

     Koszty inwestycji:

 • Roboty budowlane    5,1 mln zł
 • Długość odcinka         ok. 2 km

 

Wykonawca:

 • LARIX Sp. z o.o.

 

Zakres planowanych prac:

 • opracowanie dokumentacji projektowej (zadanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”)
 • wymiana konstrukcji nawierzchni (poszerzenie jezdni do 7,0 m, wykonanie nawierzchni z mieszanki grysowo-matyksowej SMA, budowa poboczy gruntowych o szerokości około 1,25 m,
 • wykonanie oświetlonych wysp spowalniających na wylocie ze Ściborowic oraz na wlocie do Kórnicy,
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym: Punktowe Elementy Odblaskowe sferyczne, wyspy spowalniające, oświetlenie wysp spowalniających, wyświetlacz prędkości),
 • przebudowę i budowę zjazdów  publicznych (wraz z przepustami) i zjazdów indywidualnych,

 

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji zadania:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle – ETAP I

 

 

Koszt dokumentacji projektowej:    

331 023,75 zł 

 

     Termin realizacji:                            

     marzec 2024

       (dostarczenie dokumentacji projektowej oraz materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji (ZRID).

 

Wykonawca projektu:                    

MOSTOPOL – Mariusz Pustelnik

 

Zakres opracowania dokumentacji:

 • Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423 na długości ok. 1 km
 • Budowę ścieżki pieszo – rowerowej oraz chodników (na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych).
 • Budowę i przebudowę zatok autobusowych/peronów
 • Przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi.
 • Przebudowę mostu nad Kanałem Kłodnickim o wymiarach 9,00x10,10m.
 • Przebudowę innych obiektów inżynierskich pod koroną drogi.
 • Przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych.
 • Odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej
 • Dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne (np.: płyty integracyjne, pochylnie, wyjazdy i wjazdy).
 • Przebudowę ewentualnych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową (np. sieć gazowa, wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, w tym oświetlenie).
 • Budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.

 

×

Wyszukaj w serwisie