• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

„Poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków – Przysiecz od km 19+069,75 – 21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00”

logotyp_0.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

 

„Poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków – Przysiecz od km 19+069,75 – 21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00

 

Nr wniosku:         RPOP.06.01.00-16-0005/20

 

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0005/20 – 00  z dnia  31.03.2021 r.

 

 

Wartość zadania:                                                      20 575 123,20  zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej               499 999,78 zł  brutto 

 

Czas realizacji: 12.2021 – 04.2023

Wykonawca robót budowlanych:  DROG-BUD Sp. z o.o.,

 

Cele projektu

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków – Przysiecz od km 19+069,75 do 21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do km 15+483,00.
 

Nadrzędnym celem inwestycji jest poprawa warunków bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu drogowego, a także poprawa przepustowości drogi wojewódzkiej i usprawnienie odwodnienia układu komunikacyjnego objętego opracowaniem.

Zakres zadania:

Inwestycja przewiduje:

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: rozbudowę DW nr 414 i DW 429 o łącznej długości 2,36 km, budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odc. wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych, budowę i przebudowę chodników, budowę poboczy gruntowych, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, przebudowę obiektów inżynierskich – 3 przepustów, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, odwodnienie drogi poprzez: budowę kompleksowej kanalizacji deszczowej i renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych, przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową, dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, budowę odwodnienia, elementy bezpieczeństwa ruchu (azyle dla pieszych, wyspy spowalniające ruch pojazdów, wyniesienie skrzyżowania, oświetlenie, kocie oczka, płyty integracyjne).

×

Wyszukaj w serwisie