• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Chudoba DW 494 - inwestycja zakończona

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w Chudobie

 

Wartość zamówienia: 1,7 mln zł

Termin rozpoczęcia prac: czerwiec 2021 r.

Wykonawca: DROG-BUD Częstochowa Sp. z o.o

 

Wykonany zakres prac:

  • Przebudowa drogi na długości 1 km w tym wykonanie nowych warstw bitumicznych (od skrzyżowania z drogą powiatową przy kościele w kierunku Olesna).
  • Wykonanie  poszerzenia jezdni do 7 m na długości około 0,8 km.
  • Budowa jednostronnego chodnika o szerokości 2 metrów na długości 0,64 km.
  • Odwodnienie drogi - kompleksowa budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa i renowacja rowów.
  • Oświetlenie przejścia dla pieszych.
  • Przebudowa zatoki autobusowej.
  • Dostosowanie obiektów do korzystania przez osoby niepełnosprawne (płyty integracyjne na przejściach dla pieszych).     

 

×

Wyszukaj w serwisie