• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Przebudowa DW 416 w Kietrzu - zaczynamy!

Przebudowa drogi wojewódzkiej 416 w Kietrzu

 

 

Planowany czas realizacji:

Zakończenie inwestycji: 28.04.2023

 

Koszty inwestycji: 31 355 487,16 zł

 

Przebudowa DW 416 w miejscowości Kietrz (do granicy województwa)

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:         27 746 976,69 zł

Dofinansowanie EFRR:     23 584 930,18

Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu

Inwestor: Gmina Kietrz:                                              3 608 511,47 zł

 

Wykonawca: DROG-BUD Częstochowa

 

Zakres planowanych prac:

       Dla Zadania nr 1: Rozbudowa DW nr 416 w m. Kietrz do granicy województwa (ok 4,2 km)

 • budowę nowej konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej
 • przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi w tym budowa ronda z ul. Długą i ul. Traugutta,
 • przebudowę sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego
 • budowę chodników na odcinku zabudowy, przebudowę zatok autobusowych oraz
 • budowę zatoki postojowej,
 • przebudowę 3 przepustów pod koroną drogi do klasy nośności A,
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych wraz z przepustami pod zjazdami,
 • budowę murów oporowych,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
 • dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne (płyty integracyjne),
 • przebudowa urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową (sieć gazowa, wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, w tym oświetlenie),
 • urządzenie zieleni w tym wycinka drzew i krzewów znajdujących,
 • budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (znaki pionowe, poziome, UBR),

 

        Dla Zadania nr 2:

        Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu

        Zakres zadania:

 • budowę rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowę rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej,
 • zabudowa studni przelotowych, rewizyjnych, połączeniowych, kaskadowych i rozprężnych,
 • wykonanie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem,
 • wykonanie przyłączy zakończone studzienkami na działkach odbiorców,

 

 

Przebudowa drogi odbędzie się częściowo poza terenem zabudowanym i na terenie ścisłej zabudowy miejskiej. Bezpośrednia bliskość budynków, sklepów oraz firm wymagać będzie zachowania ścisłych harmonogramów prac i współpracy między wykonawcami, lokalnymi władzami i mieszkańcami. Skoordynowanie prac drogowych i zadań wykonywanych przez Gminę Kietrz, pozwoli zrealizować kompleksową przebudowę drogi razem ze zmodernizowaniem infrastruktury technicznej znajdującej się pod nią. Dzięki tak szerokiemu zakresowi prac mieszkańcy zyskają nie tylko nową nawierzchnię ale oczekiwaną sieć sanitarną.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie