• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Rozbudowa DW 454 w Ziemiełowicach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie-Ziemiełowice

 

Kontynuacja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe.

 

 

Umowa nr:                          38/2021 z 17.02.2021r

Wykonawca:                      ADAC-LEWAR Sp. z o.o

Wartość umowna:          10.5 mln zł

Termin zakończenia:      sierpień 2021r

 

Zakres rozbudowy:

- całkowita długość: 3,4 km

- budowa prawostronnego ciągu pieszo-rowerowego na odc. 0,6 km

- budowy lewostronnego chodnika na odc. 0,1 km

- budowy zatok autobusowych 2 szt

- wykonania nowej konstrukcji drogowej na odcinku 3,4km

- przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi 2 szt

- budowy kanalizacji deszczowej, przebudowa przepustu, rowów odwadniających

- budowy oświetlenia drogowego i wykonania nowego oznakowania pionowego i poziomego

 

 

×

Wyszukaj w serwisie