• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Rozbudowa DW 454 w Biestrzykowicach

Rozbudowa drogi oraz ciągu pieszo-rowerowego na  drodze wojewódzkiej nr 454 w Biestrzykowicach

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-202

 

Wartość zamówienia:                                   7,4 mln zł

Wartość dofinansowania RPO WO     6,3 mln zł

Termin rozpoczęcia prac:                           czerwiec 2020

Termin zakończenia                                      czerwiec 2021

Wykonawca:                                                      LARIX Lubliniec

 

Zakres wykonanych prac :

 • Rozbudowę DW 454 na długości 1,47 km,
 • Budowę dwóch odcinków ścieżki pieszo -rowerowej o długości 0,89 km i 0,64 km
 • Budowę chodnika o długości 0,3 km,
 • Budowę zatok autobusowych  2 szt,
 • Budowę wysp spowalniających ruch pojazdów 2 szt,
 • Przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanym  2 szt,
 • Przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych  28 szt,
 • Przebudowę dwóch obiektów mostowych (dwóch przepustów),
 • Budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej) oraz oświetlenia drogowego  (w tym przejścia dla pieszych),
 • Przebudowę kolidujących z planowaną inwestycją sieci uzbrojenia (w tym m.in. przebudowę kabli telekomunikacyjnych i energetycznych),
 • Budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym punktowe elementy odblaskowe, płyty integracyjne, bariery energochłonne).

 

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w Biestrzykowicach  jest kontynuacją kompleksowej modernizacji  drogi z Opola do Namysłowa.

Dotychczas przebudowaliśmy w ramach RPO WO 2014-2020 ponad 20 km drogi a łączne nakłady to prawie 200 mln zł.

Nowe nawierzchnie mamy już między innymi na odcinkach w Kup, Krzywej Górze, Pokoju, Jastrzębiu, Obwodnicy m. Czarnowąsów i między Ładzą a Pokojem. Obecnie trwają także prace na drodze od Jastrzębia do Ziemiełowic.

 

×

Wyszukaj w serwisie