• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
 • BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

3 nowe inwestycje jesienią!

 

Podpisaliśmy dzisiaj 3 umowy na inwestycje, które zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej 409 na odcinku Moszna-Zielina

 

       Planowany czas realizacji:

 • 2 miesiące od podpisania umowy (15 listopad 2021)

       Koszty inwestycji:

 • Roboty budowlane – ponad 1,4 mln zł

Zakres planowanych prac:

 • całkowita długość inwestycji - 1,3 km,
 • wykonanie nowej nawierzchni drogi – warstwy wiążącej i ścieralnej,
 • wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego,
 • wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
 • ścinka i wykonanie poboczy.

 

2) Przebudowa zatoki autobusowej w Steblowie na DW 409

 

       Planowany czas realizacji:

 • Miesiąc od podpisania umowy (15 październik 2021)

       Koszty inwestycji:

 • Roboty budowlane – ponad 140 tys. zł

Zakres planowanych prac:

 • wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej oraz nowej nawierzchni zatoki autobusowej z granitu,
 • wykonanie odwodnienia oraz nowych warstw konstrukcyjnych,
 • wykonanie ściany oporowej oraz ustawienie krawężników,
 • wymiana pakietu bitumicznego na połowie jezdni,
 • zamontowanie poręczy.

 

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Borki Małe – Broniec

 

       Planowany czas realizacji:

 • 75 dni od podpisania umowy

       Koszty inwestycji:

 • Roboty budowlane – ponad 1,2 mln. zł

Zakres planowanych prac:

 • wymiana całego pakietu bitumicznego - całkowita długość inwestycji 1 km,
 • obustronne wzmocnienie krawędzi jezdni cementem,
 • mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy wraz z ich umocnieniem,
 • odtworzenie oznakowania poziomego i budowa kanału technologicznego.

 

×

Wyszukaj w serwisie