• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Uszczelnianie na obwodnicy Białej (DW 414)

Na obwodnicy Białej (DW 414) trwa uszczelnianie nawierzchni warstwą SLURRY SEAL.

Metoda ta uszczelnia i wypełnia ubytki na głębokości około 3cm, a jednocześnie zabezpiecza przed skutkami zimowej aury.

Proces ten jest szybki w realizacji, w klika dni wyremontujemy odcinek 3,6 km.

 

Wartość inwestycji - 900 tys.

Wykonawca:                  BITUNOVA

Temat:                                Uszczelnianie nawierzchni warstwą SLURRY SEAL

 

OPIS INWESTYCJI:

 

 1. Proces starzenia nawierzchni:

              Wraz z upływem czasu nawierzchnia asfaltowa podlega degradacji w wyniku:

 • odziaływań fizyko-chemicznych (utlenianie, promieniowanie słoneczne, kwaśne deszcze)
 • działań fizycznych (obciążenia mechaniczne, krystalizacja wody w cyklach zamarzania-odmarzania, krystalizacji soli)
 • skutków starzenia (rysy, ubytki lepiszcza, ubytki kruszywa itp.)
 1. Renowacja warstwy ścieralnej – CWZ

Poprzez:

 • uszczelnienie/uszorstnienie nawierzchni
 • wypełnienie ubytków (wyrównanie na głębokości ok 3 cm)
 • wypełnienie kolein po frezowaniu
 1. Specyfikacja CWZ – cienka warstwa na zimno „SLURRY SEAL”

              Zabieg powierzchniowy:

 • dwuwarstwowy: warstwa wyrównawcza, warstwa ścieralna,
 • grubość warstwy wyrównawczej zdeterminowana jest wielkością deformacji
 • istniejącej (zabezpieczanej) nawierzchni,
 • grubość warstwy ścieralnej zdeterminowana jest wielkością ziarna kruszywa
 • w mieszance,
 • całkowita, średnia grubość warstwy końcowej powinna być nie mniejsza od
 • największego wymiaru ziarna mieszanki mineralnej i nie większa od 1,5
 • krotności tego wymiaru (nie dotyczy miejscowych ubytków)
 1. Ogólne zasady wykonywania CWZ:
 • Produkcja i wbudowywanie mieszanki do wytworzenia cienkiej warstwy na zimno odbywa się bezpośrednio na drodze w jednym ciągu technologicznym przy pomocy samobieżnej maszyny roboczej spełniającej rolę wytwórni oraz rozkładarki (kombajn drogowy) bez podgrzewania składników                                       i w temperaturze otoczenia.
 • W skład mieszanki wchodzą: kationowa emulsja asfaltowa modyfikowana               o charakterze wolnorozpadowym C60 BP5 CWZ, kruszywo o ciągłym uziarnieniu, woda, środek powierzchniowo czynny, cement. Poszczególne składniki są dozowane do mieszalnika w sposób ciągły w ustalonych proporcjach, gdzie następuje ich dokładne połączenie. Wytworzona w ten sposób mieszanka zostaje natychmiast poddana procesowi wbudowywania.
 1. Etapy przygotowania nawierzchni:
 • przeprowadzenie frezowania korekcyjnego (jeżeli takie są wymagania)
 • przeprowadzenie remontów (usunięcie uszkodzeń większych niż 3 cm)
 • oczyszczenie ze stałych zabrudzeń (piach, glina, ziemia, pyły, liście, igliwie, plamy olejowe itp.)
 • odsłonięcie poboczy
 1. Etapy wykonywania prac:
 • początek procesu rozpadu mieszanki (od 2 do 3 minut po rozłożeniu – zmiana barwy z brązowej na czarną)
 • wałowanie w celu zagęszczenia mieszanki nie jest wymagane
 • wznowienie ruchu drogowego (od 30 do 60 min po zakończeniu wbudowywania, najpóźniej po 4 godzinach. Ograniczenie prędkości do 40 km/h)
 • Zniesienie ograniczenia prędkości (od 1 do 3 dni po zakończeniu procesu wbudowywania)

 

×

Wyszukaj w serwisie