• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Przebudowa DW 419 Nowa Cerekwia – Branice

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 419 Nowa Cerekwia – Branice

 

 

Planowany czas realizacji:

 • Rozpoczęcie prac                                                            24 maja 2021 r.
 • Czas realizacji prac                                                         do 11.08.2021 r.

 

Koszty inwestycji:         

roboty budowlane 1,2 mln zł

 

Wykonawca:         

LARIX sp. z o.o.

 

Zakres planowanych prac:

 • Wymiana całego pakietu bitumicznego na odcinku około 1 km
 • Nowa nawierzchnia o grubości 10 cm w dwóch warstwach
 • Likwidacja przełomów w krawędziach jezdni - wykonanie stabilizacji grubości 25 cm
 • Budowa kanału technologicznego na całej długości
 • Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni i wywozem karpiny
 • Mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy wraz z ich umocnieniem kruszywem
 • Wymiana przepustów pod zjazdami wraz z umocnieniem
 • Odtworzenie oznakowania pionowego

 

×

Wyszukaj w serwisie