• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

OSŁONA BIERNA I METEOROLOGICZNA DRÓG

OSŁONA BIERNA I METEOROLOGICZNA DRÓG


 

Odcinki dróg najbardziej narażone na zawiewanie śniegiem i powstawaniem zasp – przed sezonem zimowym zostaną zabezpieczone zasłonami przeciwśnieżnymi w ilości 44,620 km.


 

Natomiast, odcinki dróg najbardziej podatne na powstawanie śliskości zimowej (odcinki leśne, okolice wiaduktów i mostów drogowych) zostały oznakowane znakami A-32 „oszronienie jezdni”.


 

Do prawidłowego prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu  dróg niezbędna jest też informacja  o stanie pogody i kierunkach jej zmian. Od 1 listopada br. tut. Zarząd będzie otrzymywać taką informację na podstawie zawartej umowy z Meteogroup Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Prognoza obejmuje m.in. takie elementy jak temperatura powietrza, temperatura drogi/mostu, wilgotność, zachmurzenie, opady, siłę wiatru oraz określa stopień zagrożenia śliskością.

×

Wyszukaj w serwisie