• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Trwa przebudowa DW 419 Nowa Cerekwia – Branice

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 419 Nowa Cerekwia – Branice. Wymieniamy cały pakiet bitumiczny na odcinku około 1 km

  • Już wkrótce będzie nowa nawierzchnia o grubości 10 cm w dwóch warstwach.
  • Po odtworzeniu oznakowania poziomego przebudowa zostanie zakończona.

Za nami już wykonane prace:

  • Wykonanie stabilizacji grubości 25 cm
  • Budowa kanału technologicznego na całej długości
  • Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni i wywozem karpiny
  • Mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy wraz z ich umocnieniem kruszywem
  • Wymiana przepustów pod zjazdami wraz z umocnieniem

 

×

Wyszukaj w serwisie