• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Zakończenie budowy w Biestrzykowicach

Rozbudowa drogi oraz ciągu pieszo-rowerowego na  drodze wojewódzkiej nr 454 w Biestrzykowicach

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Wartość zamówienia:                                       7,4 mln zł

Wartość dofinansowania RPO WO        6,3 mln zł

Wykonawca:                                                          LARIX Lubliniec

 

Zakres wykonanych prac :

 • Rozbudowa DW 454 na długości 1,47 km,
 • Budowa dwóch odcinków ścieżki pieszo -rowerowej o długości 0,89 km i 0,64 km
 • Budowa chodnika o długości 0,3 km,
 • Budowa zatok autobusowych  2 szt,
 • Budowa wysp spowalniających ruch pojazdów 2 szt,
 • Przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi 2 szt,
 • Przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych  28 szt,
 • Przebudowa dwóch obiektów mostowych (dwóch przepustów),
 • Budowa odwodnienia (kanalizacji deszczowej) oraz oświetlenia drogowego  (w tym przejścia dla pieszych),
 • Przebudowa kolidujących z planowaną inwestycją sieci uzbrojenia (w tym m.in. przebudowę kabli telekomunikacyjnych i energetycznych),
 • Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym punktowe elementy odblaskowe, płyty integracyjne, bariery energochłonne).

 

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w Biestrzykowicach  jest kontynuacją kompleksowej modernizacji  drogi z Opola do Namysłowa.

Dotychczas przebudowaliśmy w ramach RPO WO 2014-2020 ponad 20 km drogi a łączne nakłady to prawie 200 mln zł.

Nowe nawierzchnie mamy już między innymi na odcinkach w Kup, Krzywej Górze, Pokoju, Jastrzębiu, Obwodnicy m. Czarnowąsów i między Ładzą a Pokojem. Obecnie trwają także prace na drodze od Jastrzębia do Ziemiełowic.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie