• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Porozumienie dot. DW 416 w Kietrzu

21 maja Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu podpisał Porozumienie z Gminą Kietrz w sprawie przebudowy DW 416 w Kietrzu. 

 

Planowany czas realizacji:          październik 2021 – marzec 2023

Szacowany koszt inwestycji:      33,5 mln

 

Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Kietrz

 

Zakres prac wykonywanych przez ZDW Opole:

 • budowę nowej konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej na długości ok. 4,17 km ,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi (w tym budowa ronda 4 wlotowego z ul. Długą i Traugutta),
 • przebudowę sieci wodociągowej i sieci oświetlenia ulicznego,
 • budowę chodników na odcinku zabudowy (na odcinku długości ok. 2 km, lokalnie obustronne),
 • przebudowę zatok autobusowych,
 • przebudowę 3 obiektów inżynierskich (przepustów) pod koroną drogi do klasy nośności A,
 • dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne (płyty integracyjne),
 • odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowę poboczy gruntowych,
 • w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
 • przebudowa urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową (sieć gazowa, wodociągowa na długości ok 2 km, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, w tym oświetlenie),
 • urządzenie zieleni w tym wycinka drzew i krzewów znajdujących,
 • budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (znaki pionowe, poziome, UBR).

 

Część realizowana przez Gminę Kietrz:

 • budowę rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
 • budowę rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej;
 • zabudowa studni przelotowych, rewizyjnych, połączeniowych, kaskadowych i rozprężnych;
 • wykonanie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem;
 • wykonanie przyłączy zakończone studzienkami na działkach odbiorców na odległość ok. 2m od granicy;
 • zastosowanie odpowiednich materiałów dla posadowienia rurociągów i studni;.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie