• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
  • BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Projekt rozbudowy DW 405 Wydrowice - Tułowice Małe

7 maja została podpisana umowa na projekt dotyczący 

„Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice - Tułowice Małe”

 

Celem zadania jest połączenie wcześniej zrealizowanych odcinków drogi wojewódzkiej nr 405 tj. miejscowości Wydrowice z Tułowicami Małymi

 

Wykonawca:          

"Prokom" Pracownia Projektowa Kazimierz Kurowski Opole

Koszt realizacji dokumentacji projektowej:   158 608,50 zł

Termin złożenia przez Jednostkę Projektującą  kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej do dnia 05 stycznia 2022 r.

Termin uzyskania przez Jednostkę Projektującą decyzji ZRID do dnia 29 kwietnia 2022 r.

 

Zakres opracowania dokumentacji projektowej:

  • ścieżka pieszo – rowerowa szerokości 3,0 m i długości 1 km,
  • ścieżka pieszo – rowerowa wykonana w technologii bitumicznej, z oznakowaniem pionowym i poziomym (piktogramy na jezdni) oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
  • zadanie wkomponowane zostanie w nowobudowany węzeł drogowy na obwodnicy Niemodlina w ciągu DK 46,
  • przebudowa nawierzchni drogowej wraz z dostosowaniem do parametrów klasy G, a konstrukcji do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś,
  • przebudowa odwodnienia drogi i istniejącej infrastruktury technicznej (np. teletechniczna, elektroenergetyczna, kanalizacyjna itd.),
  • projektowane obiekty budowlane do korzystania przez osoby niepełnosprawne (np.: płyty integracyjne, pochylnie, wyjazdy i wjazdy).

 

×

Wyszukaj w serwisie