• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Opolskie na rowery! 6 maja ruszają konsultacje!

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących przebiegu tras rowerowych w naszym województwie, które ruszają już jutro! 

Konsultacje będę trwać od 6 do 17 maja 2021 roku.

Program konsultacji wraz z danymi do kontaktu znajduje się na załączonych grafikach:

 

CEL PROJEKTU:

  • stworzenie spójnej i atrakcyjnej Koncepcji zintegrowanej sieci tras rowerowych dla województwa opolskiego,
  • wykorzystanie opracowanej Koncepcji jako podstawy do aplikowania o środki z Unii Europejskiej w perspektywie 2021+,
  • wspieranie i rozwój infrastruktury rowerowej oraz promocja transportu niskoemisyjnego, ograniczanie wpływu transportu na środowisko.

 

Wartość projektu to 2 500 000,00 zł

Źródło finansowania: EFRR, RPO WO 2014-2020

Okres realizacji: lata 2020 - 2022 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie