• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Rozbudowa DW 487 Olesno – Boroszów

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Wartość zamówienia: 6,93 mln zł

Dofinansowanie z UE: 5,89 mln zł

Termin oddania do użytkowania: 03/09/2020

Wykonawca: DROG-BUD Częstochowa

 

Zakres wykonanych prac:

 • budowa nawierzchni drogi – długość ok 1,55 km
 • rozbiórkę i budowę nowego mostu na rzece Piaska
 • przebudowę 3 skrzyżowań z istniejącą siecią dróg publicznych (2 z drogą gminną, 1 z drogą powiatową),
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego  szer. 2,5m na długości ok. 600m
 • budowę chodnika o szer. 1,5m na długości ok. 300m
 • budowę zatoki autobusowej
 • budowę poboczy gruntowych oraz skarp (z humusowaniem i obsianiem trawą)
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • przebudowę i budowę przydrożnych rowów odwadniających
 • przebudowę i budowę 4 przepustów pod drogą i 11 pod zjazdami
 • przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (punktowe elementy odblaskowe, płyty integracyjne, przejścia dla pieszych, zatoka autobusowa, oświetlenie, wyspa spowalniająca, dostosowanie skrzyżowań do poruszających się pojazdów)
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych
 • wycinkę drzew i krzewów
 • elementy ochrony środowiska (kanalizacja deszczowa, osadniki)

 

 

Zakończona przebudowa w Boroszowie, jest jedną z wielu inwestycji na terenie powiatu Oleskiego.

 

W ramach RPO 2014-2020 wykonaliśmy:

2014:

 • rozbudowę 3 km drogi 487 na odcinku Olesno-Boroszów (ok. 6 mln)

2016:

 • rozbudowę DW 494 Olesno-Łowoszów, wraz z obiektem mostowym (ok.7,5 mln)

2017:

 • rozbudowa DW 901 Kocury-Dobrodzień wraz z mostem (ok 21 mln zł)
 • całkowita wymiana nawierzchni na dł. Ok. 1 km DW 487 Skrońsko-Gorzów (0,3 mln)

2018:

 • przebudowa drogi 494 wraz z rondem w m. Świercze (ok 13,5 mln)
 • rozbudowa DW 901 na odcinku Olesno-Nowy Wachów (ok. 8 mln)
 • przebudowa DW 487 Zdziechowice-Nowa Wieś (ok 1 mln)

2019:

 • przebudowa drogi nr 487 w m, Nowa Wieś (ok. 1 mln zł)
 • przebudowa DW 494 Obłąki-Bodzanowice (1,5 mln)

2020

 • wrzesień 2020 – zakończenie budowy obwodnicy Dobrodzienia w ciągu DW 901 (71 mln)

 

Łączna wartość wydatkowanych środków na terenie powiatu Oleskiego: ponad 130 mln zł!

×

Wyszukaj w serwisie