• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Obwodnica Dobrodzienia na DW 901

Budowa obwodnicy Dobrodzienia na drodze wojewódzkiej nr 901

 

Wartość brutto – 70 mln zł

Data oddania do użytkowania – wrzesień 2020 r.

Wykonawca robót: DROG-BUD Sp. z o. o Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

 

Długość obwodnicy: ok 5km 700 m (w tym ok 2km w starym śladzie)

Zakres wykonanych prac:

 • przebudowa odcinka drogi krajowej nr 46 na skrzyżowaniu z projektowaną obwodnicą, (łącznie  ok. 1,2 km)
 • przebudowa odcinka ul. Opolskiej, oraz przebudową istniejącego odcinka DW nr 901,
 • budowa dwóch rond turbinowych,
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego (prawie 2km), chodników i elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • budowa zatok autobusowych (2) oraz budowę stanowiska do ważenia pojazdów (1),
 • budowa dróg dojazdowych, zjazdów do nieruchomości i przebudowa dróg krzyżujących się z projektowaną obwodnicą,
 • budowa przejazdu gospodarczego wzdłuż ul. Habas pod obwodnicą (Supercor)
 • budowa przepustów, ekranów akustycznych - wysokość 4m – łącznie 1 600 m2
 • przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej, urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi,
 • budowa i przebudowa oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji z sieciami nN i SN,
 • budowa odwodnienia drogowego, przebudowa istniejących oraz budowa nowych urządzeń melioracyjnych,

 

 

×

Wyszukaj w serwisie