• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Obwodnica Malni i Choruli -DW 423

Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423

Trasa obwodnicy rozpoczyna się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na północ od miejscowości Chorula (w rejonie taśmociągu do Cementowni Górażdże), następnie przebiega po wschodniej stronie miejscowości Chorula i Malnia a kończy się włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 423 w zachodniej części miejscowości Gogolin w odległości ok.180 m od ronda na skrzyżowaniu DW 423 z DW 409. W zakres zadania wchodzi również budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 424 ok. 0,4 km. Jak również budowa drogi dojazdowej do zakładów przemysłowych, ok. 0,8 km.

Jest to pierwsza droga na sieci dróg wojewódzkich w naszym województwie budowana w technologii betonowej (nawierzchnia z betonu cementowego).

 

Całkowita wartość zadania: 45 mln w tym dofinansowanie 38 mln

Całkowita wartość robót budowlanych: 41,9 mln zł brutto

 

Termin realizacji zadania: luty 2018 – sierpień 2019


Wykonawca robót:

Lider: DROG-BUD Sp. z o. o Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Partner - nawierzchnia betonowa: BUDPOL Sp. z o.o. ul. Kopalniana 12J; 42-271 Częstochowa

 

Zakres inwestycji:

 • budowa obwodnicy o długości trasy 6,2 km 

 • budowa łącznika DW 424 o długości 0,4 km 

 • budowa drogi dojazdowej o dł. 0,8 km w ciągu drogi powiatowej nr 1831O

 • budowa obiektów inżynierskich w tym: wiadukt nad ul. Malińską (DW 424) rozpiętość teoretyczna w osiach podpór 19,3 m, szerokość całkowita 16,5 m oraz murów oporowych łącznej długości 206 m i wysokości 3,0-7,0 m,

 • przebudowa i budowa 7 skrzyżowań z innymi drogami w tym 3 typu rondo średnie z dogami przecinającymi obwodnicę,

 • budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 1,3 km,

 • budowa stanowiska kontroli pojazdów wraz z miejscem do ważenia i parkingiem dla podróżnych,

 • wykonanie kompleksowego odwodnienia drogi wraz przepustami, 3 zbiornikami i kanalizacją deszczową o łącznej długości ok. 2,54 km,

 • wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz urządzenie zieleni,

 • przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą (sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanalizacją, wodociągi),

 • przebudowę i budowę dróg lokalnych i serwisowych, koniecznych do zrealizowana dla skomunikowania istniejącego zagospodarowania z projektowaną obwodnicą.

 


 


 

×

Wyszukaj w serwisie