• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Droga wojewódzka nr 414: "Aleja lipowa"

Droga wojewódzka nr 414: Lubrza-Prudnik, Biała-Dobroszewice

Data rozpoczęcia prac: grudzień 2018 r

Data oddania do użytkowania: listopad 2019 r.

 

Prace budowlane 29 845 419,55 zł

Nadzór: 238 650

Wykupy gruntów 1 216 000

Łączna wartość: 31 300 069 zł

(dofinansowanie z EFRR: 26 972 782 zł)

 

Wykonawca robót:

DROG-BUD Sp. z o. o Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

 

Prace wykonane w ramach przebudowy:

- budowę nowej drogi na długości 5,7 km

- budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż całej inwestycji o długości 6 km

- zatoki autobusowe: 4 szt (dwie w Dobroszewicach i dwie w Lubrzy),

- przebudowa skrzyżowań – 3 szt,

- budowa zjazdów indywidualnych (19 szt) i publicznych ( 17 szt), w sumie 36 szt.,

- rozbiórka i budowa kompletnej, nowej konstrukcji drogowej,

- budowa oświetlonych przejść dla pieszych z azylami: 1 w Dobroszewicach i 1 w Lubrzy,

- budowa muru oporowego o długości 540 mb, (wysokość muru około od 1,5 m do 3 m),

Pozostałe:

budowa miejsc postoju i miejsca wypoczynku podróżnych; przebudowa oraz budowa przepustów pod drogą i przepustów pod zjazdami; przebudowa i budowa przydrożnych rowów; przebudowa i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym; budowa oświetlenia ulicznego.


 

 

×

Wyszukaj w serwisie