• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Zakończenie przebudowy drogi w Naroku

_MG_4874.jpeg

Zakończyliśmy przebudowę drogi w Naroku. Cała miejscowość wypiękniała, a mieszkańcy nie kryli zadowolenia.

Projekt stanowi część planu kompleksowej poprawy dróg wojewódzkich będącym ważnym elementem infrastruktury komunikacyjnej, które łączy wschodnią część Województwa Dolnośląskiego z Województwem Opolskim. Stanowi połączenie między ośrodkami miejskimi województwa tj. Popielowem, Skorogoszczą , Opolem, Brzegiem i Lewinem Brzeskim, a zarazem jest drogą alternatywną do drogi krajowej nr 94 łączącej Aglomerację opolską z A4 poprzez drogę 458 , 459 i 401 do węzła autostradowego Brzeg. 

_MG_4829.jpeg

Przebudowa kosztująca 10 mln zł obejmowała:

 • wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni  i uzyskanie nośności 115kN/oś
 • korekta łuków - poprawa bezpieczeństwa
 • przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi- 4 szt,
 • przebudowa drogi „za kościołem” – 220 m ,
 • budowa chodników,
 • budowa i przebudowa zatok autobusowych 3 szt i przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 6 szt,
 • budowa oświetlenia drogowego
 • przebudowa przepustów pod zjazdami,
 • przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych-  około 80 szt,
 • budowa odwodnienia, w tym: budowa kanalizacji deszczowej, budowa drenu francuskiego, budowa zbiornika infiltracyjno-odparowującego,
 • zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowaną rozbudową układu drogowego,
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m.in.: kocie oczka, płyty integracyjne na przejściach dla pieszych i zatokach autobusowych.

_MG_4883.jpeg

_MG_4809.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie