• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509

Logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0008/17

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0008/17-00 ze zmianami z dnia 16.10.2017 r.

 

 

Wartość zadania:                                                               4 601 700,00 zł brutto

Dofinansowanie -                                                               4 251 970,80 zł brutto

Dofinansowanie – środki Unii Europejskiej      3 911 445,00 zł brutto 

Wkład własny                                                                         349 729,20 zł brutto

 

Czas realizacji: 01.03.2019 r. – 31.12.2020 r.

 

Wykonawca robót budowlanych: 

 

REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka Komandytowa

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

 

Cele projektu

Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś, aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu, zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, poprawę bezpieczeństwa. Po zakończeniu realizacji projekt przyczyni się do wypełnienia luki w sieci drogowej pomiędzy ośrodkami województwa.

Zakres inwestycji

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 462 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejscowości Janów od km 11+319 do km 12+509. Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie brzeskim w gminie Olszanka. W wyniku realizacji inwestycji powstaną bezpośrednie, materialne efekty w tym: długość przebudowanych dróg wojewódzkich (1,19 km), liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (1szt). W ramach przedmiotowego opracowania ujęto: przebudowę drogi, przebudowę chodników, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowę zatok autobusowych, przebudowę sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej. Obejmuje również korektę łuków poprawiającą bezpieczeństwo i budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych (montaż płyt integracyjnych) oraz instalację pryzmatycznych elementów odblaskowych (kocie oczka) oraz montaż barier energochłonnych wyposażonych w elementy odblaskowe.

×

Wyszukaj w serwisie