• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555

Logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555”

 1. Czas realizacji: 20.09.2019 – 20.07.2020 r.  
 2. Wartość robót budowlanych: 10 767 401,49 PLN

Wartość projektu: 10 959 460,19 PLN

 1. Wykonawca: „Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX” Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11,
 2. Zakres:

Przebudowa drogi na odcinku o długości około 1,955 km, w tym:

 • wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni do kategorii ruchu KR-3 i nośności 115kN/oś
 • korekta łuków poprawiających bezpieczeństwo
 • przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi,
 • przebudowa drogi „za kościołem”,
 • budowa chodników,
 • budowa i przebudowa zatok autobusowych i przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
 • budowa oświetlenia drogowego
 • przebudowa przepustów pod zjazdami,
 • przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowa odwodnienia, w tym: budowa kanalizacji deszczowej, budowa drenu francuskiego, budowa zbiornika infiltracyjno-odparowujacego,
 • zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowaną rozbudową układu drogowego,
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m.in.: kocie oczka, płyty integracyjne.
×

Wyszukaj w serwisie