• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

416 Kornica

Czas na przebudowę mostu w Kórnicy. Lada dzień możemy się spodziewać prac w okolicach mostu - oczywiście jeśli pogoda pozwoli.

 

_MG_3784.jpeg
 

Wartość zamówienia:                       4,5 mln zł

Dofinansowanie z UE                       3,83 mln zł

Termin oddania do użytkowania:      listopad 2020

Wykonawca:                Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX spółka z o.o.

                                                           ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

Zakres planowanych prac :

-  rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i budowę nowej (0,75 km),

- budowa chodników  (0,75 km),

- budowa zatok autobusowych  (2 szt),

- budowa wysp spowalniających ruch pojazdów,

- przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanym  (2 szt),

- przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych  (14 szt),

- przebudowa kolidujących z planowaną inwestycją sieci uzbrojenia (w tym m.in. przebudowę kabli

  telekomunikacyjnych i energetycznych),

- przebudowa obiektu mostowego w km 8+905 do klasy A,

- budowa muru oporowego,

- budowa elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym punktowe elementy odblaskowe, płyty integracyjne, bariery energochłonne),

- planuje się też przebudowę i budowę odwodnienia (tj. kanalizacji deszczowej) oraz oświetlenia drogowego  w tym przejścia dla pieszych

kornica.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie