• Facebook ZDW Opole
 • BIP
 • WCAG
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice w km 15+700 – 16+710

 

logo przejściowe v2.png
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice w km 15+700 – 16+710”

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0033/17

 

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0033/17-00 z 28.05.2018 r.

 

Wartość zadania:                                                                           4 266 425,00 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                 3 626 461,24 zł brutto

Budżet Państwa                                                                                426 642,49 zł brutto

 

Czas realizacji: 26.07.2018 r. – 03.10.2019 r

 

 Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o.
                               42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

 

Cele projektu:

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. Na przebudowanym odc. trasa prowadzi w terenie zabudowanym, za sprawą realizacji inwestycji nastąpiło polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczych woj. krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych, jednocześnie poprawie uległo bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu. Skrócił się czas przejazdu w znacznym stopniu ograniczona została szkodliwa emisję spalin i hałasu. Tym samym nastąpiła poprawa klimatu akustycznego i stanu powietrza atmosferycznego.

Ponadto budowa chodników umożliwiła bezpieczne poruszanie się mieszkańców na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych. Za sprawą realizacji projektu, oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy, nastąpiło polepszenie jakości komunikacji w ciągu DW nr 435. Korzystają na tym grupy docelowe projektu tj. uczestnicy ruchu dr., mieszkańcy regionu,

 

Ogólny zakres wykonanych prac obejmował:

 • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 435 na długości 1,01 km,
 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni,
 • budowę nowej nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G, o nośności 115 kN/oś,
 • budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej,
 • przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych na poszczególne posesje,
 • przebudowę istniejących przepustów drogowych,
 • budowę poboczy gruntowych o szerokości ok. 1,25 m,
 • przebudowę/budowę przydrożnych rowów odwadniających,
 • przebudowę/ budowę przepustów pod drogami i zjazdami,
 • budowę zatok autobusowych,
 • przebudowę/ zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu ( bariero-poręcze, kocie oczka),
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia w miejscach wymaganych w związku z przebudową drogi,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • urządzenie zieleni.

Zadanie obejmuje również działania związane z informacją i promocją polegających na ustawieniu tablic informacyjnych i pamiątkowych zawierających wymagane przepisami elementy.

×

Wyszukaj w serwisie