• Facebook ZDW Opole
 • BIP
 • WCAG
Nagłówek

Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 7: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa-Korzonek w km 5+500-10+220

logotyp_0.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 7: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa-Korzonek w km 5+500-10+220

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0006/18

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0006/18-00 z 03.07.2019 r.

 

Wartość zadania: 14 361 203,17 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej  12 207 022,69 zł brutto

Budżet Państwa 1 436 120,31 zł brutto

 

Czas realizacji: 11.06.2019 r. – 29.11.2019 r

 

Wykonawca robót:

„REMOST” Sp. z o.o. Sp. komandytowa,

Ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

 

Cele projektu

Obecnie system transportowy jest nieadekwatny do oczekiwań grup docelowych projektu, powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników.  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 408 jest o tyle istotna, iż stanowi ona włączenie do systemu dróg krajowych oraz sieci TEN-T, bezpośrednio łącząc się z autostradą A4 na wysokości Gliwic - węzeł Gliwice Ostropa, a także z DK 78 w m.Gliwice. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Realizacja projektu, oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy, przyczyni się do polepszenia jakości komunikacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408. Skorzystają na tym grupy docelowe projektu, tj. uczestnicy ruchu drogowego, w tym pieszego i rowerowego, a także mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządca drogi. Wpłynie to na poprawę warunków życia oraz zwiększenie mobilności użytkowników.

 

Ogólny zakres wykonanych prac:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 2,72km
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego
 • budowa chodników
 • budowa i przebudowa zatok autobusowych
 • przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi i dowiązanie do istniejącego przejazdu kolejowego
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
 • przebudowa i budowa przepustów pod zjazdami
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej
 • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu
 • montaż monitoringu

 

×

Wyszukaj w serwisie