• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie na odc. w km od 43+420 – do km 45+800

logotyp_0.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


Tytuł zadania: „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie na odc. w km od 43+420 – do km 45+800”

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0004/18

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0004/18-00 z 27.08.2018 r.

 

Wartość zadania: 10 729 425,35 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej  10 192 954,07 zł brutto

Budżet Państwa 1 072 942,53 zł brutto


Czas realizacji: 10.09.2018 r. – 07.06.2019 r

 

Wykonawca robót:
„REMOST” Sp. z o.o. Sp. komandytowa,

Ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

 

Cele projektu

Przedsięwzięcie przyczyni się w istotny sposób do rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz gospodarczych regionu. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczych woj. krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Nastąpi polepszenie jakości komunikacji, poprawią się warunki życia, zwiększy się mobilność użytkowników oraz rozwój ekonomiczny regionu. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz poprawę estetyki krajobrazu.

Ogólny zakres wykonanych prac:

 • rozbudowa drogi (wraz z wymianą konstrukcji drogi) na dł. 2,4 km  wraz z poszerzeniem jezdni do szer.  7,0 m
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej o szer. 3,5m i dł. ok. 800m
 • budowa chodników w terenie zab. o szerokości 2,0 m  na dł. ok. 450 m oraz poboczy poza terenem zabudowanym o szerokości 1,25,
 • przebudowę i korektę skrzyżowań z  drogami gminnymi - 2 szt., z drogą powiatową – 1 szt.,
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowa kanalizacji deszczowej oraz  renowacja rowów na odcinku 1,70 km,
 • budowa oświetlenia ulicznego i urządzenie zieleni
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu tj.: budowa oświetlenia , 2 przejścia dla pieszych (z zabudową płyt integracyjnych dla osób niedowidzących), 4 zatoki autobusowe
 • przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową tj.: - siec telekomunikacyjna, energetyczna.

_MG_2544.jpeg

_MG_2545.jpeg

_MG_2549.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie