• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Droga w Mechnicach gotowa!

 

_MG_3187.jpeg

 

Po 4 miesiącach intensywnych prac zakończyliśmy przebudowę drogi nr 435 w Mechnicach. Za nieco ponad 4 miliony powstała całkowicie nowa droga o długości jednego kilometra. Na całej długości powstała ścieżka pieszo-rowerowa, 3 skrzyżowania zostały przebudowane i wszystkie zjazdy indywidualne.

 

_MG_3226.jpeg

 

Przejazd przez Mechnice jest teraz dużo bezpieczniejszy dla kierowców, rowerzystów i dla pieszych!

_MG_3235.jpeg

 

 

 

Informacje szczegółowe o inwestycji:

Całkowita wartość zadania: 4,2 mln zł

W tym:                     

Udział finansowy Gminy Dąbrowa       200 tys zł

 

Termin realizacji zadania: lipiec 2019 –  październik 2019

 

Inwestor:

Województwo Opolskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Wykonawca robót:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX spółka z o.o.

ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w istotny sposób wpływa na układ komunikacyjny regionu łącząc zachodnią część województwa z autostradą A4.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpiło polepszenie jakości komunikacji w ciągu całej drogi wojewódzkiej nr 435 dla mieszkańców Gminy Dąbrowa z miejscowości Chróścice, Prądy, Mechnice, a także mieszkańców Gminy Komprachcice oraz samego miasta Opola – m.in. dzielnice: Żerkowice, Chmielowice, Szczepanowice.

Ponadto budowa chodników, przystanków autobusowych oraz oświetlonych przejść dla pieszych  umożliwia bezpieczne poruszanie się mieszkańców na odcinkach wyma-gających zabezpieczenia ruchu pieszych.

Dzięki przebudowie drogi oraz łatwemu dostępowi do autostrady A4 zwiększa się również atrakcyjność terenów pod względem inwestycyjnym

 

Zakres inwestycji:

- budowa nowej nawierzchni drogi na odcinku  1,01 km,

- budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej dł. ok 120 m,

- budowa ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej – dł. ok 1,0 km,

- przebudowa skrzyżowań z istniejącą siecią drogową – 3 szt,

- przebudowa istniejących zjazdów na posesje – ok. 50 szt,

- przebudowa istniejących przepustów drogowych - 2 szt,

- budowa poboczy gruntowych o szerokości ok. 1,25 m,

- przebudowa lub/i budowa przydrożnych rowów odwadniających,

- przebudowa lub/i budowa przepustów pod drogami i zjazdami,

- budowa zatok autobusowych – 1 szt,

- budowa przejść dla pieszych – 2 szt wraz z oświetleniem

- przebudowa lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,

- budowa elementów bezpieczeństwa ruchu (płyty integracyjne),

- budowa kanalizacji deszczowej o dł. ok. 900m.

×

Wyszukaj w serwisie