• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Ogólne zasady prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg

OGÓLNE Zasady prowadzenia

PRAC  zimowego utrzymania dróg

 

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie skutków zimy wywołanych opadami śniegu i śliskością zimową.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu do końca 2016r. zarządza drogami wojewódzkimi na obszarze województwa opolskiego o długości 943,3 km z wyłączeniem dróg na terenie miasta Opola. Od 01.01.2016r. ulegną zmianie długości dróg, w związku z poszerzeniem granic miasta Opola. Planem zimowego utrzymania  w sezonie zimowym 2016/2017 objęto drogi o łącznej długości  928,9 km tj. 98,4 % dróg. Drogi nie objęte zimowym utrzymaniem w ilości 14,7 km to drogi wojewódzkie o znikomym znaczeniu komunikacyjnym stanowiące głównie odcinki dojazdowe do rzeki Odry.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie województwa opolskiego prowadzone będzie przez 3 Oddziały Terenowe  z baz sprzętowo-materiałowych :

  • ZDW Oddział Terenowy w Grodkowie

- bazy w m.: Nysa, Grodków,  Opole.

  • ZDW Oddział Terenowy w Głubczycach

- bazy w m.: Głubczyce, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle.

  • ZDW Oddział Terenowy w Oleśnie

      - bazy w m.: Pokój, Olesno, Strzelce Opolskie

 

Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz w Oddziałach Terenowych wprowadzone zostaną dyżury personelu technicznego mające na celu nadzorowanie i koordynowanie wykonywanych prac oraz prowadzenie obsługi informacyjnej.

Zakres tych dyżurów uzależniony będzie od lokalnych potrzeb, a zwłaszcza stanu przejezdności dróg  i prognozowanych zmian pogodowych. Dyżurni zobowiązani są do udzielania informacji o warunkach ruchu na drogach wojewódzkich środkom masowego przekazu oraz użytkownikom dróg.


 

×

Wyszukaj w serwisie