• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek
28.04
2017

Otwarcie drogi nr 426

W ramach projektu „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 426 na odc. Piotrówka-Zawadzkie  od km 0+188 do km 7+896”  Rozbudowano prawie 8 km drogi na odcinku Piotrówka - Zawadzkie.

_MG_8015.jpeg

Przebudowa prawie ośmiokilometrowego odcinka, była najdłuższym i jednocześnie ostatnim  w kolejności fragmentem drogi pomiędzy Strzelcami Opolskimi a Zawadzkiem który wymagał modernizacji. Jest to element wieloletnich działań zmierzających do usprawnienia komunika-cji od węzła autostrady A4 Gogolin i Olszowa z tą częścią województwa. Po wieloetapowej przebudowie prawie cała Droga Wojewódzka 426  spełnia już europejskie standardy jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo.

Wartość zadania: 20,1 mln PLN

Wartość dofinansowania: 19,09 mln PLN

W tym: 

Środki Unii Europejskiej:  17,08 mln PLN

Budżet Państwa: 2,01 mln PLN

Wkład własny: 1,01 mln PLN

Wykonawca robót budowlanych :

DROG-BUD Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Czas realizacji projektu wg umowy: od 01.09.2016r.  do  30.11.2017r.

Faktyczna data zakończenia prac: 27.04.2017 r.

Zadanie obejmowało:

 • Rozbudowę drogi na długości 7,71km i szerokości 7 metrów
 • budowę 1 km chodników,
 • budowę ścieżki rowerowej o długości 0,14 km,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 0,7 km,
 • przebudowę 2 obiektów mostowych (nad rz. Mostki i Bziczka),
 • przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów pod zjazdami,
 • przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi,
 • odtworzenie istniejących i budowę nowych zatok autobusowych,
 • budowę parkingów leśnych, w tym jeden do ważenia pojazdów,
 • budowę miejsca do ważenia pojazdów,
 • przebudowę sieci: wodociągowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej,
 • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne z elementami odblaskowymi, płyty integracyjne)

_MG_8087.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie