Generalny Pomiar Ruchu 2010

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego na sieci dróg wojewódzkich Województwa Opolskiego w 2010r.

 

PDFSDR 2010