• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek
13.05
2010

Kontakt i dojazd

 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  45-231 Opole, ul Oleska 127 [ zobacz na mapie ]
  tel. 77 459 18 00
  faks 77 458 13 52, 77 459 18 64
  email:

skrzynka ePUAP: zdwopole

skrzynka PEPPOL: zdwopole

NIP: 754-25-57-300
Regon: 000126528

 

Dyrektor

Bartłomiej Horaczuk

77 459-18-00

bhoraczuk@zdw.opole.pl

 

Zastępca dyrektora do spraw inwestycji

Mirosław Sokołowski

77 459-18-00

msokolowski@zdw.opole.pl

 

Zastępca dyrektora do spraw utrzymania dróg

Grzegorz Cebula

77 459-18-20

gcebula@zdw.opole.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

 

Informacje prasowe,  bieżące informacje o planowanych i przeprowadzanych przebudowach. Informacje zamieszczane na stronie internetowej ZDW.

Arkadiusz Branicki

77 459 18 70

abranicki@zdw.opole.pl

 

Wydział Utrzymania Dróg

 

Realizacja spraw związanych z modernizacją i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym dróg wojewódzkich. Sprawy związane ze stanem technicznym i  wizualnym infrastruktury drogowej: jezdni, chodników, poboczy oraz oznakowania . Wydział dba również o właściwe gospodarowanie pasem drogowym oraz uzgadnia takie zamierzenia z podmiotami chcącymi umieścić w nim urządzenia nie związane z gospodarka drogową .

Naczelnik: Mariusz Tuszakowski

tel. 77 459 18 15

mtuszakowski@zdw.opole.pl

pracownicy wydziału:link

Wydział Budowy

Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych na dany rok. Przygotowanie przetargów, przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych; realizacja (proces budowlany) zadania w tym nadzór;  rozliczanie środków unijnych , uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie.

Naczelnik: Adrian Miś

tel. 77 459 18 40

pracownicy wydziału:link

Wydział Planowania i Przygotowania Inwestycji

Planowanie i przygotowanie Inwestycji: planów inwestycyjnych, dokumentacji projektowych i uzgadnianie planów zagospodarowania terenu.

Naczelnik: Aldona Krysiak

tel. 77 459 18 50

akrysiak@zdw.opole.pl

Pracownicy wydziału:link

Wydział Finansowo-Księgowy i Planowania

Obsługa finansowo-księgowa jednostki zgodnie z przyjętym planem wydatków budżetowych. Realizacja i rozliczanie dochodów wynikających z pracy jednostki.

Główny Księgowy: Katarzyna Śliwińska

tel. 77 459 18 10

Pracownicy wydziału:link

Wydział  Zamówień Publicznych

 

Przygotowanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentowanie całego przebiegu postępowania oraz sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych do Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Naczelnik : Jolanta Tymoszko

tel. 77 459 18 25

Pracownicy wydziału:link

Wydział Obsługi Administracyjnej

 

Sprawy gospodarcze i kadrowe. Gospodarka mieniem, obsługa kancelaryjna i archiwum zakładowe. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw pracowniczych oraz zarządzeń, regulaminów i rejestrów.

Naczelnik: Magdalena Paluch

tel. 77 459 18 60

mpaluch@zdw.opole.pl

pracownicy wydziału:link

Wydział Geodezji

Sprawy geodezyjne: sprawy własnościowe dróg, wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi; uzgadnianie dokumentacji projektowej pod kątem geodezyjnym i własnościowym.

Naczelnik: Krystyna Wąchała

tel. 77 459 18 35

kwachala@zdw.opole.pl

Pracownicy wydziału:link

Stanowisko ds. BHP

Mariusz Mazur

tel. 77 459 18 70

mmazur@zdw.opole.pl

Stanowisko ds. Informatycznych

Michał Dudek

 tel. 77 459 18 88

 mdudek@zdw.opole.pl

Audytor Wewnętrzny

Ewa Kupniewska-Olender

 tel. 77 459 18 59

 ekupniewska@zdw.opole.pl

Grupa Interwencyjna

Majster: Jarosław Fedczuk

 tel. 77 459 18 21

 jfedczuk@zdw.opole.pl

 

Radca Prawny

 tel. 77 459 18 06

Inspektor Ochrony Danych – Jacek Kaflowski

tel. 77 459-18-00

iod@zdw.opole.pl

       

 

 • Oddział Terenowy w Głubczycach
  48-100 Głubczyce, ul. Kościuszki 8

  tel. 77 405 25 90, 77 485 30 81
  faks 77 405 25 91, 77 405 25 99
  email:

   
 • Oddział Terenowy w Grodkowie
  49-200 Grodków, ul. Wrocławska 58 

  tel. 77 400 47 00, 77 415 37 80
  faks 77 400 47 01
  email:

   
 • Oddział Terenowy w Oleśnie
   46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście
  tel. 34 350 91 90, 34 358 28 20
  faks 34 358 22 88
  email:


 

 

×

Wyszukaj w serwisie