Przetargi

Wydział ds. Zamówień Publicznych
    tel. 77 459 18 26, 459 18 27, 459 18 28, 459 18 25,  fax 77 458 13 52

Ogłoszenia o postępowaniach:

http://bip.zdw.opole.pl/