biezace-nw

baner_CZ.png

 

27.04.2017 Otwarcie drogi nr 426

W ramach projektu „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 426 na odc. Piotrówka-Zawadzkie  od km 0+188 do km 7+896”  Rozbudowano prawie 8 km drogi na odcinku Piotrówka - Zawadzkie.

_MG_8015.jpeg

Przebudowa prawie ośmiokilometrowego odcinka, była najdłuższym i jednocześnie ostatnim  w kolejności fragmentem drogi pomiędzy Strzelcami Opolskimi a Zawadzkiem który wymagał modernizacji. Jest to element wieloletnich działań zmierzających do usprawnienia komunika-cji od węzła autostrady A4 Gogolin i Olszowa z tą częścią województwa. Po wieloetapowej przebudowie prawie cała Droga Wojewódzka 426  spełnia już europejskie standardy jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo.

Wartość zadania: 20,1 mln PLN

Wartość dofinansowania: 19,09 mln PLN

W tym: 

Środki Unii Europejskiej:  17,08 mln PLN

Budżet Państwa: 2,01 mln PLN

Wkład własny: 1,01 mln PLN

Wykonawca robót budowlanych :

DROG-BUD Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Czas realizacji projektu wg umowy: od 01.09.2016r.  do  30.11.2017r.

Faktyczna data zakończenia prac: 27.04.2017 r.

Zadanie obejmowało:

_MG_8087.jpeg


Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4. Etap III. Zadanie 4.

 

23.03.2017 r. na konferencji prasowej w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi nr 901.

W obecności Szymona Ogłazy, członka Zarządu Województwa, umowę z wykonawcą robót, firmą REMOST podpisał dyrektor ZDW Bartłomiej Horaczuk.

 

podpisanie.jpeg

Podpisanie umowy. Od lewej: H. Mrozek, B. Horaczuk, Sz Ogłaza

 

 

 

Informacje o inwestycji:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725 (zadanie w całości realizowane w 2017 r.)

Wykonawca: „REMOST” Z. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna

Termin wykonania wg. umowy: 30.11.2017 r.

Koszt rozbudowy: 7 713 822,00

 

Zakres prac: