• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek
10.11
2016

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury Dobrodzień

Logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin Olszowa. Etap. II. Zadanie 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury Dobrodzień" od km 112+715,00 do km 15+564,17”

 

Czas realizacji: 30.08.2016 – 30.10.2017

 1. Wartość projektu:                                                    

30 231 000,00  zł brutto

 1. Wkład Funduszy Europejskich

 

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej          25 681 050,00  zł brutto 

Budżet Państwa                                                           3 021 300,00  zł brutto

 1. Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Zapewnienie korzystnego połączenia z ponadregionalną siecią drogową w tym z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 usprawni ruch pojazdów, tranzytu samochodowego i zwiększy mobilność mieszkańców, poprawi komfort jazdy podróżujących, podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego. Podniesienie standardu i warunków ruchu drogowego przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikatywnej regionu, aktywizację terenów inwestycyjnych oraz skrócenie czasu w przewozach pasażerskich i towarowych, wzmocnienia dostępności komunikacyjnej i spójności terytorialnej regionu oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa elementów sieci transportowej,

 

 1. Planowane efekty

Zakres inwestycji obejmuje:

 • przebudowę drogi wojewódzkiej wraz ze wzmocnieniem nawierzchni oraz przebudową elementów odwodnienia drogi,
 • zmianę trasy obecnego przebiegu DW 901 wraz z budowa obiektu mostowego, korekta łuku poziomego i pionowego poprawiająca bezpieczeństwo
 • budowę ciągu pieszo - rowerowego oraz chodników,
 • budowę odwodnienia, w tym rowów drogowych, kanalizacji deszczowej,
 • budowa ścian oporowych,
 • budowa zatok autobusowych,
 • budowa przepustów,
 • poprawa geometrii istniejących skrzyżowań,
 • budowa i przebudowa zjazdów
 • montaż oświetlenia,
 • przebudowa sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej.
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
×

Wyszukaj w serwisie