• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek
17.03
2014

Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

 
1.    „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kolonowskie”
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
Okres realizacji Projektu:        30.04.2010 r. do 15.09.2010 r.
Koszt realizacji Inwestycji:  4,74 mln PLN, w tym 4,03 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania:
 • przebudowę drogi na odcinku 1,581 km,
 • budowę ścieżki rowerowej 1,5 km,
 • budowę chodnika 0,5 km,
 • budowę zatok autobusowych 2 szt.
 • budowę kolektora kanalizacji deszczowej 1,2 km,
 • przebudowę wodociągu 0,5 km,
 • przebudowę kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowę i zabezpieczenie linii elektroenergetycznej,
 • przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.
   

  kolonowskie przed.jpeg
  kolonowskie po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
2.    „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego Olszowa od km 18+612,00 do km 22+188,40”
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
Okres realizacji Projektu:        01.09.2010 r. do 30.11.2010 r.
Koszt realizacji Inwestycji:  8,94 mln PLN, w tym 7,60 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania:
 • rozbudowę drogi na odcinku 3,5764 km,
 • wydzielenie dodatkowego pasa ruchu,
 • budowę obustronnych poboczy,
 • budowę zjazdów na indywidualne posesje oraz z na pola,
 • budowę przepustów drogowych,
 • przebudowę skrzyżowania,
 • budowę chodnika oraz zatok autobusowych,
 • przebudowę odwodnienia (rowy, kanalizacja deszczowa).
   

  Stzr Olsz przed.jpeg
  Stzr Olsz po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
   
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
3.     „Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gmina Korfantów
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
Okres realizacji Projektu:     14.09.2010 r. do 10.12.2010 r.
Koszt realizacji Inwestycji: 2,27 mln PLN, w tym 1,93 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania:
 • przebudowę skrzyżowań w ciągu ulicy Nyskiej,
 • przebudowę nawierzchni jezdni,
 • budowę chodnika z kostki POLBRUK,
 • budowę odcinków kanalizacji wraz z budową wpustów,
 • przebudowę wjazdów na posesje,
 • przebudowę poboczy gruntowych,
 • przebudowę kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę i budowę zatok autobusowych,
 • wycinkę drzew.  

 

(*dokumentacja fotograficzna dotępna na http://bip.biuletyn.info.pl w zakładce "Wydział budowy") 

×

Wyszukaj w serwisie