Uzgodnienia lokalizacyjne

Tryb postępowania przy uzgodnieniach
(wydawaniu Postanowień lub Decyzji administracyjnych)
 

Podstawa prawna: 


I. Uzgodnienia zjazdów indywidualnych i publicznych.

Wymagane dokumenty:

Na złożony wniosek ZDW w OPOLU odpowie w formie decyzji, w której podane zostaną warunki do projektowania oraz inne informacje związane z koniecznoscią uzyskania Pozwolenia budowlanego.
 
 

 
II. Usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach.

Wymagane dokumenty:

 

III. Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

Urządzenia obce w pasie drogowym to przede wszystkim :
- energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne. 

Wymagane dokumenty:

 

IV. Parkingi, miejsca postojowe, zatoki autobusowe, chodniki.

Wymagane dokumenty:

Na złożony wniosek ZDW w OPOLU odpowie w formie Postanowienia, w którym podane zostaną warunki do projektowania oraz inne informacje związane z koniecznością uzyskania Pozwolenia budowlanego. 
 
 

Informacje dodatkowe: