2012

 • Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

   
  1.     „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice. Etap I”
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
  Okres realizacji Projektu:       28.10.2011 r. do 23.11.2012 r.
  Koszt realizacji Inwestycji: 30,36 mln PLN, w tym 25,80 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
  Zakres inwestycji:
  • rozbudowę drogi na odcinku 7,5695 km (poszerzenie drogi),
  • budowę obustronnych poboczy,
  • budowę zjazdów na indywidualne posesje oraz z na pola,
  • budowę przepustów drogowych,
  • przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi,
  • budowę chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej oraz zatok autobusowych,
  • budowę parkingu z miejscem do ważenia pojazdów,
  • budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami chłonno – odparowującymi, rowy odwadniające),
  • przebudowę sieci wodociągowej, linii energetycznej i oświetlenia oraz sieci telekomunikacyjnej. 
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  2.     Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz Dzików”.
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
  Okres realizacji Projektu:       21.10.2011 r. do 16.08.2012 r.
  Koszt realizacji Inwestycji: 16,89 mln PLN, w tym 14,36 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
  Zakres inwestycji:
  • rozbudowę drogi na odcinku 3,982 km (wymiana konstrukcji i poszerzenie drogi),
  • przebudowę mostu,
  • budowę zjazdów na indywidualne posesje oraz z na pola,
  • budowę przepustów drogowych,
  • przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi,
  • budowę chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej oraz zatok autobusowych,
  • budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa, rowy odwadniające),
  • zabezpieczenie sieci wodociągowej, przebudowę linii energetycznej i oświetlenia drogowego oraz sieci telekomunikacyjnej.

   przysiecz dzików przed.jpeg
   przysiecz dzików po.jpeg

   *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
   
   
  3.     Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno Bodzanowice w km 20+22020+560, 20+86021+480, 24+00024+400, 26+10026+350, 33+60033+900 zaprojektuj i wybuduj”
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
  Okres realizacji Projektu:      30.04.2012 r. do 28.11.2012 r.
  Koszt realizacji Inwestycji: 4,47 mln PLN, w tym 3,80 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
  Zakres inwestycji obejmował:
  • przebudowę drogi na odcinku 1.910 km,
  • przebudowę obustronnych utwardzonych poboczy,
  • budowa chodników (odcinkowo),
  • budowa zatoki autobusowej,
  • przebudowę zjazdów na indywidualne posesje oraz z na pola i drogi leśne,
  • przebudowę skrzyżowania.

   Bodzanowice przed.jpeg
   Bodzanowice po.jpeg

   *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
   
  4.    Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara od km 21+560 do km 22+960”
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
  Okres realizacji Projektu:       04.07.2012 r. do 30.11.2012 r.
  Koszt realizacji Inwestycji:  4,14 mln PLN, w tym 3,52 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
  Zakres zadania obejmował:
  • rozbudowę drogi na odcinku 1,4 km (wymiana konstrukcji i poszerzenie drogi),
  • budowę zjazdów na indywidualne posesje oraz z na pola,
  • budowę przepustów drogowych,
  • przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową i gminną,
  • budowę chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej oraz zatok autobusowych,
  • budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa , rowy odwadniające),
  • zabezpieczenie sieci wodociągowej, przebudowę linii energetycznej i oświetlenia drogowego oraz sieci telekomunikacyjnej.

    

   bzinica przed.jpeg
   Bzinica po.jpeg

   *zdjęcia "przed" i "po" realizacji

   

  informację wytworzył: Ewelina Waliczek
  za treść odpowiada: Ewelina Waliczek
  data wytworzenia: 2014-03-17

  (*dokumentacja fotograficzna dotępna na http://bip.biuletyn.info.pl w zakładce "Wydział budowy") 

  17-03-2014 11:22
 • Inwestycje realizowane ze środków własnych Województwa Opolskiego.

  Przebudowy i rozbudowy dróg w następujących miejscowościach:

  - Obórki
  - Michałów
  - Skoroszyce
   

  17-03-2014 12:59